GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU DUYURUSU (14.07.2021)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde; hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Genel Müdürlüğümüz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 11/03/2019 tarihli ve 30742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Görevde Yükselme sınav başvurusu detayı için tıklayınız
EK-1(Boş Kadrolar ve Nitelikleri) indirmek için tıklayınız
EK-2(Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları) indirmek için tıklayınız
EK-3(Başvuru Dilekçesi) indirmek için tıklayınız
EK-4(Başvuru Formu) indirmek için tıklayınız