GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZLAR VE NİHAİ SINAV SONUÇLARIHAKKINDA DUYURU (15/10/2021)

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan personelin Şef kadrolarına görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla, Ankara Bilim Üniversitesince yapılan görevde yükselme yazılı sınavı tamamlanmış ve sınav sonuçları Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olup, soru kitapçığı ve sınav sonuçları 17/09/2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet adresinde yayınlanmıştır.

Sınava katılan personelce soru ve cevap anahtarına karşı süresi içerisinde yapılan itirazlar (mazeret sınavı hariç), anılan Üniversitece incelenerek sonuçlandırmış olup Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Üniversite Sınav Kurulunca, sınav sonuçlarına adaylar tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

1-A kitapçığının 82., B kitapçığındaki 85. ve Mazeret sınavı kitapçığının 83. sorusunun (aynı soru) soru kökü olumsuz olması gerekirken olumlu sorulduğundan birden fazla doğru cevap oluştuğu için sorunun iptal edilmesine;

İptal edilen bu soruya tekabül eden puanındiğer sorulara eşit şekilde dağıtılarak yeniden hesaplanmasına,

2-A kitapçığı 3. sorusu hatalı optik kodlama nedeniyle (C) şıkkı yerine (B) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (C) olarak tekrar düzeltilmesine,

Bkitapçığı 2. sorusu (aynı soru) hatalı optik kodlama nedeniyle (C) şıkkı yerine (A) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (C) olarak tekrar düzeltilmesine,

3-A kitapçığı 4. sorusu hatalı optik kodlama nedeniyle (B) şıkkı yerine (D) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (B) olarak tekrar düzeltilmesine,

Bkitapçığı 1. sorusu (aynı soru) hatalı optik kodlama nedeniyle (D) şıkkı yerine (B) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (D) olarak tekrar düzeltilmesine,

4-A kitapçığı 5. sorusu hatalı optik kodlama nedeniyle (C) şıkkı yerine (B) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (C) olarak tekrar düzeltilmesine,

Bkitapçığı 5. sorusu (aynı soru) hatalı optik kodlama nedeniyle (C) şıkkı yerine (A) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (C) olarak tekrar düzeltilmesine,

5-A kitapçığı 6. sorusu hatalı optik kodlama nedeniyle (B) şıkkı yerine (C) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (B) olarak tekrar düzeltilmesine,

Bkitapçığı 6. sorusu (aynı soru) hatalı optik kodlama nedeniyle (B) şıkkı yerine (A) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (B) olarak tekrar düzeltilmesine,

6-A kitapçığı 7. sorusu hatalı optik kodlama nedeniyle (D) şıkkı yerine (B) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (D) olarak tekrar düzeltilmesine,

Bkitapçığı 9. sorusu (aynı soru) hatalı optik kodlama nedeniyle (D) şıkkı yerine (C) şıkkı olarak düzenlenmiş olup hatanın fark edilerek doğru şıkkın (D) olarak tekrar düzeltilmesine,

7-A kitapçığının 14. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

8-A kitapçığının 22. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

9-A kitapçığının 38. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

10-B kitapçığının 55. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

11-B kitapçığının 61. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

12-B kitapçığının 66. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

13-B kitapçığının 72. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

14-B kitapçığının 83. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

15-B kitapçığının 84. sorusunda herhangi bir hata tespit edilmediği için sorunun iptalini gerektirecek bir durum olmadığına,

Sınav cevap kağıtlarının tamamının optik okuyucu vasıtasıyla yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Sınava katılan personelimiz, Üniversite Sınav Kurulunca cevap kağıtlarının tamamının optik okuyucu vasıtasıyla yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilen sorudan sonra oluşan nihai yazılı sınav sonuçlarına aşağıda yer alan linkten ulaşabileceklerdir.

Ankara Bilim Üniversitesince yapılan görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olan ve ekli listede isimleri belirtilen personel için 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Genel Müdürlük Toplantı Salonunda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sözlü Sınav” başlıklı 14. maddesi uyarınca sözlü sınav yapılacaktır.

Görevde yükselme sözlü sınavına COVİD-19 pandemisi nedeniyle test sonucu pozitif olan veya temaslı olmasından dolayı karantinada bulunan personelin, sınav gününe kadar durumlarını, sözlü sınava katılamayacaklarına dair dilekçe ve belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğünün personelsube@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri halinde, sadece bu adaylar için Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek uygun bir tarihte sözlü sınav yapılacaktır.

Görevde yükselme sınavı nihai başarı listesi,Sınav Komisyonunca yapılacak değerlendirmeye müteakip, anılan Yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

Sınava katılan tüm personele duyurulur.

Ek: Sözlü Sınava Katılacak Personel Listesi

Sınav Sonuçları          : http://31.145.174.246/sinavsefsonuc/