OYUN YAZIM BİÇİMİ

Başdramaturgluğa sunacağınız oyun metinleriniz şu özellikleri taşımak zorundadır;

1.     Oyun isminin ve yazar, çevimen, oyunlaştıran adının bulunduğu bir kapak sayfası. (Örnek kapak sayfası için tıklayınız...)

2.     Oyun kişilerinin toplam sayısı, oyun kişilerinin adları, cinsiyetleri ve yaşlarının yazılı olduğu, oyunun geçtiği zaman ve mekan bilgilerinin belirtildiği ikinci kapak sayfası. (Örnek ikinci kapak sayfası için tıklayınız...)

3.     Oyun metninizi biçimlerken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyledir;

a.     Times New Roman Yazı Tipi
b.     12 Punto Yazı Tipi Boyutu
c.     1,5 Satır Aralığı
d.     Oyun metni sayfalarının yalnızca tek yüzü yazılmalıdır ve sayfa numarası eklenmelidir.
e.     Üst, sol ve aşağıdan 2,5 cm ve sağ sütundan 4 cm sayfa boşluğu (sayfa kaybı yaşanmaması için oyun metinlerinizin tamamı ciltlendiğinden ölçüler uygun sayfa boşluklarını belirlemek için eklenmiştir)
f.     Eğer oyun metni içerisinde yönetmen veya oyuncu için yönlendirmeler yapıyorsanız lütfen bunları parantez içerisinde ve italik olarak yazmaya özen gösteriniz.

4.     Başvuru için gerekli belgeler ve oyun yazım biçimi ile ilgili eksikliklerin olması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.