BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Oyun metinlerinizi bize ulaştırmadan önce eklemeniz gereken diğer belgeler şunlardır;
•    Dilekçe (Lütfen aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz)
•    Oyun Metni tek taraflı basılı olacak şekilde 7 Adet (Oyun Yazım Biçimine Uygun)
•    Eserin orjinal metninin 3 kopyası (Uyarlama ve Çeviri eserlerde)
•    Oyun Metni 1 Adet (Dijital Kopya)
•    Özgeçmişiniz (Fotoğraflı)
•    Nüfus Cüzdan Fotokopisi
•    Noter Onaylı İzinler (Lütfen aşağıdaki bilgiyi inceleyiniz)
•    Başvuru için gerekli belgelerde eksiklik olduğu takdirde
     - Eser sahibine belgelerindeki eksiklikler hakkında bilgi verilecek ve 15 gün içinde tamamlanması beklenecektir. 15 gün içinde tamamlanmadığı takdirde, eser değerlendirme dışı kalacaktır.
     - Eser sahibine belgelerindeki eksiklik hususunda 15 gün içinde ulaşılamazsa, eser değerlendirme dışı kalacaktır.

NOTER ONAYLI İZİNLER
Noter Onaylı İzinler; Devlet Tiyatroları arşivine kazandırılmak üzere incelenmesini istediğiniz eserleriniz ile ilgili eklemek zorunda olduğunuz belgelerdir. Bu amaçla; çevirisini yaptığınız oyunlar için eser sahibinden ve/veya eser sahibi temsilcisinden alınmış noter onaylı izin belgenizi eklemeniz gerekmektedir. Söz konusu belgenin eklenmemesi durumunda başvurusu yapılan eserin/eserlerin kayıtlarımıza alınmayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.
Bir başka eserden (oyun, roman, hikaye, öykü, şiir, sinema filmi, televizyon eseri, vs.) oyunlaştırdığınız metinler için yine asıl eser sahibinden ve/veya eser sahibi temsilcisinden alınmış noter onaylı izin belgenizi eklemeniz gerekmektedir. Söz konusu belgenin eklenmemesi durumunda başvurusu yapılan eserin/eserlerin kayıtlarımıza alınmayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.
Özgün oyun metinleriniz için eserin tarafınıza ait olduğunu belirten bir dilekçeyi sunmanız yeterlidir. Ancak burada önemle üzerinde durmanız gereken, eğer oyun metni içerisinde herhangi bir eser sahibinin herhangi bir eserinden yapmış olduğunuz alıntılar var ise, (örneğin oyununuzun bir yerinde bir şiirden alıntı yapmış iseniz) yine eser sahibinden ve/veya eser sahibi temsilcisinden alınmış noter onaylı izin belgenizi eklemeniz gerekmektedir. Söz konusu belgenin eklenmemesi durumunda başvurusu yapılan eserin/eserlerin kayıtlarımıza alınmayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.DİLEKÇE

1.     Özgün Eser Başvuru Dilekçe Örneği

                                                                                                                                                                   . . . / . . . / . . . .

                                                           DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                BAŞDRAMATURGLUK

                                                                                           ANKARA 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  başlığını taşıyan ve tarafımdan kaleme alınmış oyunumun
Devlet Tiyatroları arşivine kazandırılması için incelenmesini ve karar sonucunun
tarafıma bildirilmesini arz ederim.

İsim-İmza

Adres

Ek’ler İçin Lütfen Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığını inceleyiniz.
 

2.     Çeviri Eser Başvuru Dilekçe Örneği

                                                                                                                                                                   . . . / . . . / . . . .

                                                           DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                BAŞDRAMATURGLUK

                                                                                           ANKARA 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  adlı yazarın özgün adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
olan eserinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . başlığı ile Türkçeye çevirdiğim oyunumun
Devlet Tiyatroları arşivine kazandırılması için incelenmesini ve karar sonucunun
tarafıma bildirilmesini arz ederim.

İsim-İmza

Adres

Ek’ler İçin Lütfen Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığını inceleyiniz.
 

3.     Uyarlama Eser Başvuru Dilekçe Örneği  

                                                                                                                                                                   . . . / . . . / . . . .

                                                           DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                BAŞDRAMATURGLUK

                                                                                           ANKARA 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adlı yazarın özgün adı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eserinden
uyarlamış olduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  başlıklı oyunumun
Devlet Tiyatroları arşivine kazandırılması için incelenmesini ve karar sonucunun
tarafıma bildirilmesini arz ederim.

İsim-İmza

Adres

Ek’ler İçin Lütfen Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığını inceleyiniz.