OYUNUNUZU TESLİM ETTİKTEN SONRAKİ SÜREÇ

Devlet Tiyatroları arşivinde yer alması üzere önerdiğiniz oyun veya oyunlarınız öncelikle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Başdramaturgluk Merkez Dramaturgları ve Devlet Tiyatroları Bölge Dramaturgları tarafından incelenir. Her oyun için dramaturg raporu hazırlanır. Bu raporlar oyununuz biçim ve içeriği ile ilgili bütün alt başlıkları kapsayan son derece ayrıntılı çalışmalardır. Daha sonra oyun metniniz bu raporlar ile birlikte Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyelerinin her birine ulaştırılır. Edebi Kurul toplantısı sırasında oyununuz kurul üyeleri tarafından oylanır ve arşive alınıp alınmayacağı ile ilgili karara varılır. Karar toplantı sırasında resmen kesinleşir, resmi işlemlerin ardından yazılı olarak ilgili şahıslara posta ile bildirilir.

Bazı durumlarda oyununuz ile ilgili karar daha sonraki bir aşamaya bırakılabilir (örneğin birkaç oyunu kapsayan bir seri eser kaleme almışsanız) veya sizden bazı zorunlu düzeltmeler talep edilebilir. Oyununuz ile ilgili düzeltme talep edilmesi veya oyununuzun red edilmesi durumunda Devlet Tiyatroları dramaturgları ile bağlantıya geçebilir, randevu talep edebilir, dramaturg yardımı alabilir ve çalışmalarınızı dramaturg desteği ile tamamlayabilirsiniz. Oyununuz ile ilgili karar sürecinin en az altı aylık bir süreci kapsayacağını lütfen göz önünde bulundurunuz.