SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI HAKKINDA DUYURU (19/12/2022)

5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar” kapsamında Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere Sanatkar Memur ve Uzman Memur personel alımı için yapılacak olan sınava başvuru süresi tamamlanmış olup, yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adayların listesi aşağıda bildirilmiştir.

Sanatkâr Memur (Stajyer Sanatçı) alımına ilişkin başvuruları kabul edilen adaylar için yapılacak olan uygulama ve mülakat sınavları, 26/12/2022-05/01/2023 tarihleri arasında Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/Ankara adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde gerçekleştirilecektir.

Sanatkâr Memur (Stajyer Sanatçı) sınav tarihleri ve saatlerine ilişkin Sınav Takvimi aşağıda bildirilmiş olup adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri e-Devlet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıklarında açılan “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav Kurulunca, sınav ilanının “E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI” başlıklı 3 üncü maddesindeki; “Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir.” hükmü uyarınca, sınırı aşan taleplerin noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata indirilmesine ve Uzman Memur pozisyonları için yapılacak olan sınavın tarihinin, noter işlemlerinin tamamlanmasına müteakip daha sonra belirlenmesine karar verilmiş olup, noter çekiliş tarihi ve sonuçları ayrıca duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Ek:

1- Başvurusu Kabul Edilen Adayların Listesi için tıklayınız.

2- Stajyer Sanatçı Sınav Takvimi için tıklayınız.