SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI NOTER ÇEKİLİŞİ HAKKINDA DUYURU (20/12/2022)

5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar” kapsamında Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere Sanatkâr Memur ve Uzman Memur personel alımı için yapılacak olan sınava başvuru süresi tamamlanmıştır.

Sınav Kurulunca, sınav ilanının “E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI” başlıklı 3 üncü maddesindeki; “Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir.” hükmü uyarınca, sınırı aşan taleplerin noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata indirilmesine karar verildiğinden, müracaat sayısı 20’yi geçmeyen Kondüvit pozisyonu hariç diğer Uzman Memur pozisyonları için yapılacak olan kura çekimi 23/12/2022 Cuma günü saat 10.00’da Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Küçük Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirilecektir.

 Noter çekilişine tabi adayların listesi ilan panosuna asılmış olup, dileyen adaylar noter çekilişine izleyici olarak katılabileceklerdir.

Çekilişle belirlenecek adayların Kariyer Kapısı üzerinden yaptığı başvurular kabul edilecek olup, sınava katılacak adayların isimleri ve sınav tarihleri noter işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ayrıca duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.