GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (23/05/2023)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda görev yapmakta olan personelin, görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla "Memur" kadrolarına geçişi için 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılan görevde yükselme yazılı sınavı tamamlanmış olup adaylar sınav sonuçları ve soru kitapçığına aşağıda yer alan linkten TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecektir.

Sınava katılan personelimiz, soru ve cevaplara karşı, bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca 5 gün içerisinde, çalıştıkları birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilecek dilekçe ile, itiraza ilişkin gerekçelerine de açık bir şekilde yer vererek itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelendikten sonra sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca başarılı sayılarak sözlü sınava alınacak olup, sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi olan www.devtiyatro.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılan tüm personele duyurulur.

Sınav Sonuçları ve Soru Kitapçığı: https://devtiyatro.gov.tr/portal/sinavmemursonuc/