121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (14.11.2023)

121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (14.11.2023)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere başvuruları elektronik ortamda 16.01.2023-30.01.2023 tarihleri arasında alınan 121 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, asil adaylar ile 1. yedek adaylar ve 2. yedek adayların başvurularının alınması sonrası açık kalan pozisyonlar için 3. yedek adaylar belirlenmiş olup ekli listede ilan edilmiştir.

Adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak en geç 01.12.2023 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00’e) kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 8 Ulus-Altındağ/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta/kargo yolu ile ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlük Genel Evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük Genel Evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacak olup, bu adayların atamaları yapılmayacaktır.

NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı unvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

 

YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1-Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Örneği ektedir.

2-3 adet vesikalık fotoğraf,

3-Kimlik fotokopisi,

4-Mezun Belgesi, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

5-KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

6-14.11.2023 tarihi veya sonrası itibarıyla alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi gerekmektedir)

7-Askerlik Belgesi (Erkekler adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneğini göndermesi gerekmektedir.

8-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir)   

10-Mal Bildirimi (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır) Örneği ektedir.

11-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Örneği ektedir.

12-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Özel Güvenlik Kartı (arkalı önlü) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya onaylı örneği,

13-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi, (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

14-Şoför pozisyonuna yerleşen adaylar için ilanda belirtilen sınıfa ait Sürücü Belgesi örneği,

15-Sağlık Raporu;

a) Destek Personeli (Şoför), Destek Personeli (Aşçı), Destek Personeli (Bahçıvan) ve Büro Personeli pozisyonlarına yerleştirilen adaylar için; Heyet Raporu almaları gerekmektedir.

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını" gösteren Heyet Raporu almaları gerekmektedir. Adayların boy ve kilolarının ilgili kurum tarafından verilen sağlık raporunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boy uzunluğunun 170 cm den kısa olmaması, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla, 13 den az olmaması ve bu durumun bir sağlık kuruluşunca belgelendirilmesi gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boy uzunluğunun 165 cm’den kısa olmaması, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla, 13’den az olmaması ve bu durumun bir sağlık kuruluşunca belgelendirmesi gerekmektedir, (Örneğin, boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15=80 kg ve en az 65-13= 52 kg olmalıdır.)

c) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) için; "Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri  bulunmadığını"  gösteren  Heyet Raporu almaları gerekmektedir.

16-Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

EK-1: Yedek Aday Listesi.

EK-2: Atama Başvuru ve Beyan Formu.

EK-3: Mal Bildirimi.

EK-4: Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.