DÜZCE DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (09.01.2024)

Düzce Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görev yapmak üzere, 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’un 5. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Geçici 16. maddesi ile 07.05.1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar” kapsamında, Sanatkâr Memur ve Uzman Memur olarak görev yapmak üzere 5441 sayılı Kanuna tabi 10 Stajyer Sanatçı, 1 Sahne Amiri, 1 Kondüvit, 1 Sahne Terzisi, 1 Sahne Işıkçısı, 1 Suflör/Suflöz, 2 Sahne Makinisti olmak üzere toplam 17 adet sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan sınav sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenmiş olup ekli listede ilan edilmiştir.

Adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Yerleştirilen ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak en geç 26.01.2024 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00’e) kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No: 8 Ulus-Altındağ/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta/kargo yolu ile ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlük Genel Evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük Genel Evrak birimine ulaşan başvurular işleme alınmayacak olup, bu adayların atamaları yapılmayacaktır.

Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Durumlarına itiraz edecek adaylar 15.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen adrese dilekçe ile yazılı olarak elden, posta ya da kargo yoluyla başvuruda bulunabilirler. Posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurularda dilekçenin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak birimine ulaşan itirazlar ile e-posta, faks vb. yollarla yapılan itirazlar işleme konulmayacaktır.

İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1-Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Örneği ektedir.

2-3 adet vesikalık fotoğraf,

3-Kimlik fotokopisi,

4-Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

5-09.01.2024 tarihi veya sonrası itibarıyla alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi gerekmektedir)

6-Askerlik Belgesi (Erkekler adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneğini göndermesi gerekmektedir.

7-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir)   

9-Mal Bildirimi (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır) Örneği ektedir.

10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Örneği ektedir.

11-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi, (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

12-Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda; 657 sayılı Kanunun 48/A-7. maddesinde belirtilen “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığı” hükmünün yer alması gerekmektedir.)

13-Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

EK-1: Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız.

EK-2: Atama Başvuru ve Beyan Formu için tıklayınız.

EK-3: Mal Bildirimi için tıklayınız.

EK-4: Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi için tıklayınız.