ÖZEL ANKARA MAYA GÖZ TIP MERKEZİ VE TROYAGÖZ TIP MERKEZİ İLE DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL

Genel Müdürlüğümüz ile ÖZEL ANKARA MAYA GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ ve ÖZEL TROYAGÖZ TIP MERKEZİ ile yapılan Protokol dâhilinde DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları 1. derece yakınlarının anılan merkezlerde sunulmakta olan hizmetlerden indirimli olarak faydalanmasını amaçlamaktadır.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları 1. derece yakınlarına ait kimlik veya resmi kurum kimlik belgesi ile adı geçen kurumlara başvuru yaptıkları takdirde aşağıda belirtilmiş indirimler üzerinden işlemleri yapılacaktır.

Muayenelerde %20, tetkik hizmetler ücretsiz, Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz hizmeti %20, cerrahi ve ayakta cerrahi tedavi hizmetleri %10, SGK SUT listesinde bulunmayan hizmetleri %40, Mercekler %5 indirim. (Protokol 31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir)

 Adres: Eti, Celal Bayar Blv. No:7, 06570 Çankaya/Ankara

Telefon: 0850 222 6292