Personel Alımı Hakkında Duyuru

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8'inci maddesi kapsamında Personel alımı hakkında duyuru.

 

Duyuru metni için tıklayınız...