SANATSAL YARDIMCI ELEMAN (BÜRO PERSONELİ) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8’inci Maddesi” kapsamında Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli) pozisyonu alımı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirilen başvuru süresi 21.03.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Belirtilen bu pozisyon için toplam 9 bin 55 kişi başvuruda bulunmuştur.

Başvuru sayısının yüksekliği sınav ve mülakatların çok uzun zaman almasına neden olabilecek, bu nedenle de sanatsal ve yönetim faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilecektir.

Bu süreçte şeffaflık ve hakkaniyetin sağlanması amacıyla, ilan edilen bu 2 (iki) Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli) alımı için pozisyon sayısının 10 katı olan 20 adayın noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenmesine Sanat ve Yönetim Kurulu tarafından 07/04/2022 tarihinde karar verilmiştir.

Mülakat için belirlenecek 20 adayın noter çekilişi, 14/04/2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Küçük Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirilecektir.

Mülakat tarihinin duyurusu ise ayrıca yapılacaktır. Noter çekilişine tüm adaylar izleyici olarak katılabileceklerdir.

İlanen duyurulur.


Kura seçim listesi için tıklayınız.